ตรวจฉี่ด้วยตัวเอง

posted on 09 Dec 2009 20:07 by orange1431 in healths

 ร่างกายแต่ละคนต้องการน้ำไม่เท่ากัน แพทย์แนะนำว่าควรดื่มมาก พอที่จะถ่ายปัสสาวะได้ทุกๆ 3-4 ชั่วโมง
หากปัสสาวะคุณเป็นสีเหลือง เข้มกว่าปกติ แสดงว่าคุณกำลังขาดน้ำ...


ที่มา : Health & Fitness Column, Detroit News, August 22, 2001

Comment

Comment:

Tweet